ניהול כספים

 

CFO Partner מספק מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לניהול כספים במיקור חוץ:

  • ניהול תזרים מזומנים -  תכנון תזרימי, מעקב תשלומים, בקרת גביה, ניהול קווי אשראי ועוד

  • תכנון ובקרה תקציבית

  • דוחות כספיים ודיווח להנהלה ולדירקטוריון - מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים ברזולוציה חודשית/רבעונית/שנתית

  • בקרה על עבודת מנהל החשבונות על-מנת להבטיח הנהלת חשבונות תקינה ורישומים נאותים בספרי החברה

  • ליווי תהליכים פיננסיים מורכבים מ- א' ועד ת', כגון הערכות שווי ובדיקת נאותות

  • הכנה של ניירות מיוחדים וביצוע ניתוחים לפי צרכי הארגון

  • טיפול בממשקים כגון מוסדות ממשלתיים, בנקים וחברות ביטוח

  • ליווי הטמעת מערכת ERP בארגון