יסודות

CFO Partner ילווה אותך בבניית מערכת הכספים המתאימה לארגונך, תוך לקיחה בחשבון של הסביבה העסקית בה פועלת החברה, כמו גם הממשקים הפנימיים והחיצוניים:

  • ניהול תזרים מזומנים

  • ​ביסוס תהליכים כספיים (רכש ותשלומים, גביה, קווים מנחים לעובדים ועוד)

  • תכנון ובקרה תקציבית

  • תכנון וקבלת קווי אשראי וכיסוי ביטוחי הולם

  • בניית תהליך דיווח כספי להנהלה ולדירקטוריון

  • ניתוח עלויות תפעול לצורך מקסום הרווחיות

  • הטמעת מערכת הנהלת חשבונות/ERP