ליווי קמפיין מימון המונים

CFO Partner מציע ליווי פיננסי במהלך קמפיין מימון המונים (crowdfunding) ולאחריו.

מהו מימון המונים?

מימון המונים (crowdfunding) הינו מודל לגיוס הון מהציבור הרחב באמצעות פלטפורמה אינטרנטית, כאשר הרעיון העומד בבסיסו הוא גיוס סכומים קטנים ממספר גדול של משקיעים. 

בחודש מרץ 2017 ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות חדשות (שאמורות להיכנס לתוקף תוך כחצי שנה ממועד פרסומן ברשומות) אשר יאפשרו לסטארט-אפים ולעסקים קטנים ובינוניים לגייס הון או חוב דרך פלטפורמות מימון המונים (crowdfunding). כל מיזם יוכל לגייס, בין אם מדובר בסטארטאפ טכנולוגי, או בעסק קטן/בינוני אחר גם אם אינו עוסק במחקר ופיתוח.

קודם לכן נאסר על חברות בישראל להציע את מניותיהן למעל ל- 35 משקיעים ללא תשקיף, ובכפוף לתנאים מגבילים נוספים. 

התקנות החדשות יאפשרו לחברות המגייסות להציע את מניותיהן למספר בלתי מוגבל של משקיעים באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות, במסגרת הגבלות מסויימות.

המגייס יתבקש להציג במסגרת הקמפיין, בין השאר, גם תכנית עסקית-פיננסית, תקציב וחומרים נוספים אשר יאפשרו לבחון את הנאותות הפיננסית של המיזם.

לאחר השלמת הקמפיין, יהיה על החברה לפרסם למשקיעים מדי תקופה דוחות כספיים מפורטים וכן עדכונים שוטפים על פעילות החברה. 

ניתן למצוא פרטים נוספים כאן

CFO Partner ילווה אותך החל משלבי הבדיקה הראשוניים, דרך קמפיין הגיוס וגם לאחריו.