שההמון יממן? – המהפכה שעובר תחום מימון ההמונים בישראל והשפעתה הישירה על יזמים וסטארט-אפים


לא קל להיות יזם. עוד יותר קשה להיות יזם נטול גב כלכלי.

כל סטארטאפיסט יעיד שגם כשישנם רעיון מצויין וצוות מנצח, לא ניתן להגיע אל היעד הנכסף ללא הון משמעותי. מיזמים רבים נכשלים לא בגלל מוצר נחות או נפשות פועלות שלא רצו מספיק, אלא פשוט כי אזל החמצן – תזרים המזומנים.

במהלך חודש מרץ האחרון קרה דבר בישראל, בשורה של ממש עבור יזמים וסטארט-אפים – ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות חדשות אשר יאפשרו לסטארט-אפים ולעסקים קטנים ובינוניים לגייס הון או חוב דרך פלטפורמות מימון המונים (crowdfunding).

מהו מימון המונים וכיצד הוא מיושם בישראל?

מימון המונים הינו מודל לגיוס הון מהציבור הרחב באמצעות פלטפורמה אינטרנטית, כאשר הרעיון העומד בבסיסו הוא גיוס סכומים קטנים ממספר גדול של משקיעים.

שנים רבות המודל היה מוגבל לתרומות/תמיכות ולא התאפשרה השקעה תמורת מניות אשר תקנה שותפות בבעלות בחברות המגייסות, או מול מתן הלוואה במתווה של חוב. בסופו של יום, גם אם המיזם צלח - המממן קיבל במקרה הטוב את המוצר שפותח.

עד היום נאסר על חברות בישראל להציע את מניותיהן למעל ל-35 משקיעים ללא תשקיף, ובכפוף לתנאים נוספים.

התקנות החדשות יאפשרו לחברות המגייסות להציע את מניותיהן למספר בלתי מוגבל של משקיעים באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות המכונות "רכזי הצעה".

התקנות החדשות ייכנסו לתוקף בתוך חצי שנה ממועד פרסומן ברשומות.

התנאים לגיוס הון באמצעות פלטפורמה למימון המונים

מי יכול לגייס?

כל מיזם – בין אם מדובר בסטארטאפ טכנולוגי, או בעסק קטן/בינוני אחר גם אם אינו עוסק במחקר ופיתוח.

כמה ניתן לגייס?

כל מיזם יוכל לגייס עד 6 מליון ש"ח, באופן הבא:

- 4M ש"ח ללא כל מגבלה.

- 1M ש"ח נוספים במידה ובסבב הגיוס קיים משקיע מוביל (משקיע שאחראי בעצמו ל- 10% ומעלה מההשקעה).

- 1M ש"ח נוספים אם החברה נבדקה במסגרת מסלול יעודי על-ידי רשות החדשנות (לשעבר משרד המדען הראשי) או על-ידי הרשות לעסקים קטנים.

הגיוס יכול להיעשות במודל של הענקת מניות או נטילת הלוואה.

כמה ניתן להשקיע?

בעוד שלא נקבע סכום השקעה מינימלי, הסכום המירבי לכל השקעה יקבע בהתאם להכנסתו השנתית של המשקיע:

- משקיע שהכנסתו השנתית מגיעה עד 350,000 ש"ח בשנה יוכל להשקיע עד 10,000 ש"ח בהשקעה בודדת, ועד 20,000 ש"ח במצטבר במספר השקעות בשנה.

- משקיע שהכנסתו השנתית נעה בין 350,000 ש"ח ל- 750,000 ש"ח, יוכל להשקיע עד 30,000 ש"ח בשנה.

- משקיע שהכנסתו השנתית נעה בין 750,000 ש"ח ל- 1.2 מליון ש"ח, יוכל להשקיע עד 5% מהכנסתו השנתית.

- משקיע שהכנסתו השנתית היא מעל 1.2 מליון ש"ח (משקיע כשיר) לא יהיה כפוף למגבלות.

היכן וכיצד קמפיין הגיוס יעשה בפועל?

קיימות כיום שלוש פלטפורמות אינטרנטיות לקמפיינים למימון בתמורה למניות, אשר מתקיימים בכפוף לתקנות הישנות (עד שהחדשות יכנסו לתוקף):

פיפלביז - http://pipelbiz.com

פאנדאיט - https://www.fundit.co.il

אקזיט וואלי - https://www.exitvalley.com

אופן הגיוס - קמפיין הגיוס יעלה לזמן מוגבל, בו יגוייס סכום כסף מוגדר תמורת הקצאת אחוז מסוים של מניות בחברה, או בתמורה למתן הלוואה. משקיעים פוטנציאליים שימצאו לנכון להשקיע באותו קמפיין, יחליטו על סכום ההשקעה תחת המגבלות שצויינו קודם בהתאם להכנסתם. לאחר השלמת ההשקעה בפלטפורמה האינטרנטית, כספי ההשקעה יעברו לחשבון נאמנות יעודי. במידה והקמפיין יגיע ליעד הגיוס שהוגדר - העסקה תצא לפועל והחברה תקבל את כספי ההשקעה, בד בבד למסירת המניות למשקיעים. במידה וקמפיין הגיוס לא יגיע ליעד הגיוס - העסקה תבוטל והמשקיעים יקבלו את כספם בחזרה.

מה עלולים לדרוש מהחברה המגייסת במהלך הקמפיין ולאחריו?

קמפיין מסוג זה מתנהל בשלושה מישורים עיקריים: משפטי, פיננסי ושיווקי.

המגייס ידרש להעביר את החומרים הבאים:

- תכנית עסקית-פיננסית

- תקציב

- חומרים לצורך בדיקת נאותות פיננסית ומשפטית

- סרטון ומצגת

- יתכן וידרש להעלות מצגים נוספים לטובת בחינת ההשקעה על-ידי המשקיעים

המטרה הינה לספק הסבר אודות הרעיון העסקי ומה שעומד מאחוריו, כיצד מתכננים לעשות שימוש בכספי הגיוס, וכן להציג לציבור המשקיעים את צוות היזמים שמאחורי הקמפיין.

לאחר השלמת הקמפיין, יהיה על החברה לפרסם למשקיעים דוחות כספיים מפורטים וכן עדכונים שוטפים על פעילות החברה.

לסיכום והיום שאחרי

פלטפורמת גיוס הון במודל מימון המונים יכולה להוות קרש קפיצה ליזמים ומיזמים רבים, כל עוד עומדת מאחורי הקמפיין ולאחריו מלאכת מחשבת, תכנון קפדני ובקרה תקציבית.

משקיע רציונלי לא יושיט יד לכיסו לפני שבחן את ההשקעה ונוכח לדעת כי מדובר במיזם רציני אשר מנוהל כיאות. לא רק מאמצי השיווק יקבעו את התוצאה הסופית - למודל העסקי ולתכנון התקציבי והפיננסי חלק קריטי בהצלחת הקמפיין.

גם לאחר הקמפיין החברה המגייסת תידרש לשמור על קשר עם המשקיעים ולעדכנם באופן שוטף בנוגע לתוצאותיה העסקיות והכספיות.

יובהר כי כל המופיע במאמר זה הינו דעתו של הכותב בלבד.

האמור לעיל הינו מידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי או יעוץ השקעות.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ באיש מקצוע העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.

#מימוןהמונים #גיוסכספיםבאמצעותמימוןהמונים

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.